ultimos servicios públicos adjudicados a prosegur
2018/CONTRAT/000048
Mantemento integral dos sistemas de seguridade (Intrusión, Incendios, CCTV, Accesos) do Concello de Oleiros e xestión das conexións a unha central receptora de alarmas


180103
Servicios de vigilancia y seguridad, mantenimiento de equipos de seguridad y servicios auxiliares de seguridad complementarios para las sedes de la CNMC en Madrid y Barcelona.PN 2/17
Servicio de Vigilancia y seguridad en la sede de la D.T. y sus dependencias


RNSE-411
Seguridad integral y control de acceso en edificios administrativos y judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de Órganos CentralesE-300100/05-03-14 PRO 2
Servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra


SEG-629/2017
Servicio De Seguridad En La Red De Aeropuerto De Aena


SEG-419/2018
Servicio De Seguridad, Esterilización Y Vigilancia En El Aeropuerto De Murcia-San Javier Y El Aeropuerto Internacional De La Región De Murcia

LICFP 17-91
La Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FP), necessita proveir-se d'un servei de Vigilància, control d'accessos i altes serveis connexos en el Recinte Modernista de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, atès aquest servei no pot prestar-lo amb mitjans propis, per la qual cosa requereix d'una empresa externa que gestioni el mateix d'acord amb les directrius tècniques marcades per la FP. La prestació del present servei inclou (i) serveis ordinaris i (ii) serveis extraordinaris (reforç) o puntuals. A aquests efectes es consideraran "serveis ordinaris", aquells en que es preveu una continuïtat temporal en la seva execució. D'altra banda, es consideraran "serveis extraordinaris (reforç) o puntuals" aquells que es trobin vinculats a la temporalitat o bé derivin d'actes extraordinaris.

APP OFICIAL SEGURIDAD Y EMPLEOGifs ANimados Flechas (31)


0 Comentarios

Publicar un comentario