10 ÚLTIMOS SERVICIOS PÚBLICOS ADJUDICADOS A OMBUDS

10 ÚLTIMOS SERVICIOS PÚBLICOS ADJUDICADOS A OMBUDSServicio de vigilancia y seguridad en la red de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la Fundación Lázaro Galdiano F.S.P.

Servei de seguretat i vigilància a la línia Llobregat - Anoia i serveis auxiliars a les estacions, dependències i material mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (PO29/17)

Servei de vigilància i seguretat destinat a diversos edificis i dependències administratives adscrits a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Servei de vigilància i seguretat a diversos edificis i dependències administratives adscrits al Departament de Cultura per a 2018

1000 - Vigilància 2018

Servei de control d'instal·lacions amb vigilants de seguretat al port de Blanes

Servei de vigilància i seguretat dels centres de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, per procediment de contractació derivat de l'Acord Marc dels serveis de vigilància i seguretat (Exp. 2013/1)

Prestación del servicio de control de accesos y vigilancia de los edificios municipales.

Acuerdo marco para la homologación de los servicios de seguridad y vigilancia de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los entes que integran el sector público autonómico.APP OFICIAL SEGURIDAD Y EMPLEOGifs ANimados Flechas (31)
0 Comentarios

Publicar un comentario